روضه حضرت رقیه (س) / احمد علیزاده 

خوش اومدی ای بابا / جعفر جدیری  

فقط تو میشنوی صدای من / جعفر جدیری  

کجایی بابا عمو یا اباالفضل / جعفر جدیری 

صحن امام رضا بیادتم / جعفر جدیری   

یازینب کبری همیشه نوای منه / جعفر جدیری