دانلود فیلم تصویری جلسه هفتگی 1393/03/07  

جعفر جدیری / تادنیا دنیاست من نوکر اربابم

http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/414/ae0dbc48b05525bb2ffd00643425baca1239842.mp4 

 احمد علیزاده  / الحمدالله عجینم

http://hn2.asset.aparat.com/aparat-video/f8dd1de5a27927d507d58325d429777c1244175.mp4

جعفر جدیری / علی مع الحق و الحق و مع علی

http://hn13.asset.aparat.com/aparat-video/412c31d7f9b968b153aa248ad8cec86a1243875.mp4